Första versionen av calibran, så som den var när jag köpte den sommaren 2001